Masáže

Pravěk

 • Pravěký člověk zjistil, že třením a hnětením kůže a svalů, si zmírní bolest nebo odstraní únavu.
 • Patřila do léčebných procesů šamanů a kouzelníků.

Egypt a Čína

 • Nejstarší písemné památky
 • Egypt – Ebersův papyrus – uvádí masáž jako jeden z možných léčebných prostředků.
 • Čína – Žlutý císař – Kniha o obtížích, Kniha o vnitřních nemocech.

Indie

 • Součást osobní hygieny.
 • Při válečném tažení zjistil Alexandr Veliký, že indičtí lékaři používali masáž i jako léčebný prostředek.

Starověk

 • Za zakladatele považujeme Babyloňany a Asyřany, kteří používaly masáž hlavně k regeneraci sil vojáků.
 • V Asyrském městě Ninive, v paláci krále, byla nalezena alabastrová váza, kde je znázorněna masáž.
 • Masáž znaly i Peršané a Egypťané – užívaly vonné směsi nilského bahna.
 • Od Egypťanů převzaly masáž Židé – součást náboženských obřadů.

Řecko

 • Do Řecka se masáž dostala z Egypta
 • První zmínka v Homérově Odyssei – Postup masáže Kiele, kterou masírovala Odyssea.
 • Hippokrates poznal, že vhodnou masáží lze napjaté svaly uvolnit a svaly ochablé utužovat. Hippokratův učitel Herodikos znal masáž dobře, pravidelně cvičil a prováděl automasáž – dožil se sta let.
 • V Řecku byla masáž poskytovaná i mládeži (chlapcům od 7 let) a stala se důležitou součástí výchovy (sportovci, vojáci).
 • Používaly ji zejména zápasníci a sportovci před výkonem.

Řím

 • Převzaly masáž od Řeků

Asklepiadés, který se narodil v Prúse, dělil masáž na:

 • Suchou
 • S použitím tuku (oleje)
 • Dlouhodobou
 • Krátkodobou
 • Zavedl také masážní hmat chvění a podporoval správnou životosprávu.
 • Největší zásluhu o rozvoj masáže v tomto období má Claudius Galenus z Pergamu – který zavedl přípravnou masáž a masáž odstraňující únavu.
 • Když se začala zhoršovat kvalita vody v řece Tibeře – začaly stavět lázně a bazény.
 • Sto let před naším letopočtem zřídil Asklepiadés lázně s podlahovým vytápěním, později i z vytápěnými stěnami – termami. Tyto místnosti sloužily k odpočinku po koupání, jako potní místnosti, místnosti pro masáže a natírání olejem, knihovny, čítárny.
 • Bohatí se nechávaly masírovat – Julia Césara masíroval otrok- Chudí používaly automasáž

Středověk

 • Vzrostl zájem o filozofii a náboženství, ale zájem o přírodní vědy, lékařství a péči o tělo poklesl
 • Zhoršení hygieny, rozšíření infekčních chorob, časté epidemie a pandemie vedly k omezování lázní a tedy i masáží.

Arabové

 • Dále rozvíjely přírodní vědy a lékařství.
 • Avicenna propagoval hygienická pravidla, masáž a tělesná cvičení
 • Od Arabů pronikla masáž k Turkům, Peršanům a do oblasti Kavkazu
 • Jako první začaly, masírovat chodily.

Staří Slované

 • Používaly k regeneraci a osvěžování těla březové a dubové metličky, různé masti, medvědí a vlčí oleje.
 • Tepání metličkami se udrželo v parních lázních dodnes.
 • V roce 1813 ve Stockholmu byla založena první fyzioterapeutická škola.
 • Významnou osobou byl Polák Isidor Zabludowsky, který přednášel na univerzitě v Berlíně.
 • Čech Vítězslav Chlumský napsal první pojednání o masáži v roce 1906.

Ceník

Kontakt

Masáže Moflár
Náměstí Míru 19
120 00 Praha 2

+420 774 090 079

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode